Kẹp đồng chữ C

Bảng giá kẹp đồng chữ C
kẹp đồng chữ C
Bảng giá chi tiết kẹp đồng chữ C, giá thành thay đổi theo từng thời điểm và từng mẫu mã