Đèn báo không là gì ? Đèn cảnh báo không cường độ thấp, trung bình