Đèn báo không cường độ thấp, trung bình, cao

Công ty chúng tôi làm trong ngành sản xuất các phụ kiện cột viễn thông, một phần của các trạm BTS chính là đèn cảnh báo hàng không.
1.    Đèn báo không hay đèn cảnh báo độ cao là gì được lắp đặt ở đâu và tại sao phải lắp đặt đèn báo không và có tiêu chuẩn lắp đặt đèn báo không.
Theo nghị định số: 20/2009/NĐ-CP, Về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
Chướng ngại vật hàng không, là các vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo (cố định hoặc di động) có thể ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn cho hoạt động bay hoặc hoạt động bình thường của các đài, trạm thông tin, ra đa dẫn đường hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời.
Các chướng ngại vật phải được cảnh bảo hàng không bao gồm:
+ Có độ cao vượt lên khỏi các bề mặt giới hạn chướng ngại vật của sân bay;
+ Nằm trong phạm vi vùng trời lân cận của sân bay, có độ cao trên 45 mét so với mức cao sân bay;
+ Có độ cao trên 45 mét so với mặt đất tự nhiên;
Tất các các chướng ngại vật nói trên đều phải lắp đặt đèn báo không,đèn cảnh báo độ cao, số lượng đèn báo không trên 01 kết cấu công trình được xác định bằng cong thuc